POMPY STRZYKAWKOWE serii NE- oraz  DOZUJĄCA POMPA PERYSTALTYCZNA

Pompa strzykawkowa jest idealna dla zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka precyzja dozowania bez pulsacji przepływu.

Oferowane pompki strzykawkowe charakteryzują się bogatymi możliwościami programowymi, z panelu pompy, lub dla wyższych modeli także z interfejsu zewnętrznego (oprogramowanie płatne producenta- w wersji zaawansowanej,  bezpłatne prostsze oprogramowanie, lub przez Hyperterminal).

Pompy oferowane są jako wersje jedno – lub wielostrzykawkowe:

Wersja jednostrzykawkowa :
 • najprostsza seria NE-300 z funkcją tłoczenia,
 • seria NE-1000 z funkcją tłoczenia i zasysania oraz  jej modyfikacje np. NE-1010 (do wyższych ciśnień) lub NE-1002 (pompka do mikroprzepływów)
 • seria OEM- programowane tylko z komputera, bez pełnej obudowy i klawiatury- min. NE-500 wersja podstawowa oraz jej modyfikacje: NE-501 (z wykrywanie przeciążenia silnika), NE-510 (do wyższych ciśnień), NE-511 (do wyższych ciśnień z funkcją wykrywania przeciążenia silnika).
Wersje dwu strzykawkowe:
 • NE-400 - pompa 2-strzykawkowa, programowana z panelu pompy lub komputera,
 • OEM-4500 wersja OEM pompy 2-strzykawkowej (obsługa tylko i wyłącznie z komputera lub jednostki zewnętrznej- pompa nie ma klawiatury programowej)

Wersja wielo strzykawkowa:
 • NE-1600 pompa 6-strzykawkowa programowana
 • NE-1800 pompa programowana 8-strzykawkowa
 • NE-1200 pompa 12-strzykawkowa programowana

 Wszystkie pompy poza NE-300 oparte są na tym samym interfejsie programowym, mają zatem identyczne możliwości programowania zarówno z panelu pompy jak i jednostki zewnętrznej –komputera.

Parametry pomp strzykawkowych serii „ NE-”:
 • Liczba strzykawek zależna od typu pompy, kompatybilne ze strzykawkami do 60ml (NE-300, NE-4000) lub 140ml (pozostałe);
 •  Praca ciągła przy zadanej prędkości od momentu stary do momentu zatrzymania jednostki (NE-300), lub programowanie kroków dla pozostałych pomp;
 • Możliwość wyboru jednostki przepływu: ml/hr, ul/hr, ml/min, ml/min;
 • Możliwość zmiany prędkości dozowania w trakcie pracy pomp; 
 • Możliwość uruchomienia pompy z maksymalnym wydatkiem (tzw. funkcja "purge" uruchamiana jednym przyciśnięciem klawisza funkcyjnego, pomocna szczególnie w procesach gdzie wymagane jest wstępne "zalanie" układu, lub szybkie napełnienie strzykawki z wykorzystaniem trybu zasysania);
 • Wskazywanie całkowitej wydozowanej objętości; 
 • Szybkość dozowania zależna od typu pompy oraz rozmiaru stosowanej strzykawki (użytkownik wprowadza rozmiar strzykawki przed rozpoczęciem pracy);
Oprogramowanie wewnętrzne "hardware"  pomp strzykawkowych wykorzystano także w dozującej pompie perystaltycznej serii NE-9000.
W wersji podstawowej pompa oferowana jest z głowicą 2-rolkową PERI-HEAD-KIT-YB2 do wężyków o średnicy wewnętrznej 3/16” (4,8mm), pozwalającą uzyskać wydatek od 0,035ml/min do 75,2 ml/min).
Oferowana jest także głowica 4-rolkowa PERI-HEAD-KIT-YG4 współpracująca z wężykami o średnicy wewnętrznej 1/16” (1,6mm), do pracy w zakresie przepływu od 0,004ml/min do 75,19ml/min.
Pompa perystaltyczna serii NE-9000 może być sterowana za pomocą wewnętrznego oprogramowania (z panelu przedniego napędu z silnikiem krokowym) lub za pomocą jednostki zewnętrznej - komputera przez interfejs RS232.
Prezentuje wszystkie funkcje programowe pomp strzykawkowych z pamięcią do 40 dawek, funkcją antykapania oraz kalibracją.
WSPÓLNE MOŻLIWOŚCI POMP  PROGRAMOWANYCH (poza NE-300) :

 •  Pompy strzykawkowe w pełni programowane z panelu jednostki  (klawiatura na panelu przednim) lub jednostki zewnętrznej (komputera);
 • Możliwość pracy w trybie zasysania lub tłoczenia;
 • Programowanie pojedynczego cyklu dozowania (praca przy wskazanym wydatku, lub dozowanie pojedynczej dawki) lub programowanie do 41 kroków (ze zmianą wydatku, nastawą wielkości dawki do wydozowania, pauzą, a nawet kontrolą i odpowiedzią na sygnały z zewnątrz);
 • Możliwość połączenia do 100 jednostek pompowych ze sobą, celem sterowania ze wspólnej jednostki zewnętrznej- komputera;
 • Dokładność dozowania +/- 1%;
 • Wykrywanie przeciążenia silnika – dla wybranych modeli
Producent oferuje także szereg akcesoriów: szeroką gamę strzykawek laboratoryjnych - z tworzywa, szklanych (także "gas tight') oraz stalowych,  wężyków (do pompy perystaltycznej oraz złączek z tworzywa.

Oferowane pompy strzykawkowe oraz perystaltyczna posiadają zna CE.

Produkty nie są przeznaczona do zastosowania medycznego !
Sprzęt Laboratoryjny i Medyczny LabPartner KBS Sp. z o. o.
ul. Mokotowska 15A, lok. 1B
00-640 Warszawa
labpartner@lab-partner.pl
tel. +48 22/ 3790-253,
kom. +48 515-093,433 (Orange), +48 884-34-34-30 (Play)
fax. +48 22/ 3790-460
Producent urządzeń - New Era Pump Systems, Inc., USA
Strona producenta New Era
Strona producent oprogramowania
SyringePumpPro
ZAPRASZAMY DO WYCENY !
Informacje techniczne oraz wycena - e-mailowo lub telefonicznie
GWARANTUJEMY PROFESJONALNE DORADZTWO TECHNICZNE